Kako postati preizkušeni notranji revizor?

Preizkušena notranja revizorka/preizkušeni notranji revizor (v nadaljevanju: PNR) je strokovni naziv, ki ga pridobi oseba, ki dokaže strokovnost v izobraževalnem programu, ki ga izvaja SIR, in z izkušnjami. Namen certificiranja je dvig strokovnosti ravnanja oseb, ki opravljajo notranje revidiranje. Osebe, ki opravljajo notranje revidiranje, spodbujamo k pridobitvi strokovnega naziva PNR. Z dvigom ozaveščenosti in strokovnejšemu ravnanjem oseb, ki opravljajo notranje revidiranje, želimo omogočiti profesionalno uveljavitev oseb in izboljšati delovanje organizacij.

(Opomba: v nadaljevanju je uporabljen izraz kandidat zapisan v moški slovnični obliki, pri čemer je uporabljen kot nevtralen za moške in ženske.)

Pogoji za vpis v izobraževanje

Kandidat, ki se želi vpisati v izobraževanje za strokovni naziv PNR, mora imeti zaključen najmanj študijski program prve stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma imeti najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo. Kandidat mora imeti tudi visoko raven aktivnega znanja slovenščine in ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo, za katero kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence. Pogoji so določeni s pravilnikom, ki ureja pridobitev potrdila o strokovnem nazivu.

Sestava in potek izobraževanja

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu kandidat opravlja izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa samostojno izdela in zagovarja zaključno delo.

Prvi del izobraževanja obsega opravljanje preizkusov znanj (tj. pisnih izpitov) pri predmetih iz področja notranje revizije in z njim povezanih področij. Vsebine prvega dela izobraževanja se prilagajajo spremembam in zahtevam na področju notranje revizije. Za pregled predmetov kliknite tukaj in podrobnejši pregled vsebin predmetov v izobraževanju kliknite tukaj. Prvi del izobraževanja običajno traja od enega do dveh let.

Drugi del izobraževanja obsega samostojno izdelavo zaključnega dela na področju notranje revizije in zagovor. Kandidat pristopi k drugemu delu izobraževanja, ko uspešno opravi vse preizkuse znanja v prvem delu izobraževanja.

Zaključna dela PNR-jev so dostopna aktivnim imetnikom strokovnih nazivov in kolektivnim članom Inštituta.

Izobraževanje se izvaja v slovenskem jeziku, kar pomeni, da so gradiva, preverjanje znanja in zagovor zaključnega dela v slovenščini. Preverjanje znanja poteka na sedežu SIR-a v Ljubljani. Gradivo za študij je dostopno kandidatu v elektronski obliki.

Zaključek izobraževanja in vpis v register

Kandidatu, ki uspešno zagovarja zaključno delo (tj. opravi t. i. strokovni izpit pri SIR-u) in ima dve leti delovnih izkušenj na področju notranje revije ali revizije, izda SIR certifikat in mu podeli strokovni naziv PNR.

Podatki o preizkušenih notranjih revizorjih so objavljeni v registru, o aktivnih preizkušenih notranjih revizorjih pa v seznamu.

Register in seznam preizkušenih notranjih revizorjev.

Prijava za vpis v izobraževanje

Kandidat se prijavi za vpis v izobraževanje, ko SIR objavi razpis izobraževanja. Razpis je objavljen na spletni strani SIR-a, običajno septembra.

Za več informacij nas pokličite po telefonu 01 568 55 54 (v času uradnih ur) ali vprašajte po elektronski pošti: info@si-revizija.si.

Pomembnejše spletne povezave

Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.
Pravilniki v zvezi z izobraževanjem za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.

Morebitne napake oziroma nedelovanje spletnih povezav sporočite na info@si-revizija.si.