Pravilniki

Izobraževanja v okviru Slovenskega inštituta za revizijo se izvajajo v skladu z naslednjimi pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o revidiranju in statuta Inštituta:

Pravilnik o opravljanju izpitov

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti

Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljševanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščene ocenjevalce vrednosti (Uradni list RS, Št. 12 / 27. 2. 2019)

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij

Čistopis Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 93/11, 56/13 in 43/19)

• Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 93/2011)
Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 56/2013)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 43/19).
• Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij

Predmetnik izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij - veljaven za izobraževanje od 2020)

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin

Čistopis Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (Uradni list RS, št. 97/2010, 56/2013 in 77/2014)

• Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (Uradni list RS št. 97/2010)
Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (Uradni list RS št. 56/2013)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/2014).
• Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti strojev in opreme

• Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme (Uradni list RS št. 97/2010)
• Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme


Preizkušeni davčniki, preizkušeni računovodje, preizkušeni revizorji, preizkušeni revizorji informacijskih sistemov, računovodja, preizkušeni notranji revizor

Pridobitev strokovnega naziva

• Čistopis Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 93/2011, 107/2011, 5/2018, 45/2019 in 78/20)
• Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 93/2011)
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 107/2011)
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 51.5/2018)
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 45/2019)
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS 78/2020)
Nabor predmetov z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov  (veljaven za izobraževanje do vključno leta 2018)

• Predmetnik izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik (veljaven za izobraževanje od 2020)
• Predmetnik izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja (veljaven za izobraževanje od 2020)
• Predmetnik izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor (veljaven za izobraževanje od 2020)
• Predmetnik izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov

• Čistopis Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor
• Pravilnik o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor (Uradni list RS., št. 14/09)
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor (Uradni list RS 21/2012, 19. 3. 2012)

Aktivni imetniki strokovnega naziva

• Čistopis Pravilnika o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 (Uradni list RS 21/2012 in 78/2020)
• Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 (Uradni list RS 21/2012, 19. 3. 2012)

• Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 (Uradni list RS 78/2020)

• Čistopis Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
• Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
(Uradni list RS 4/2010)
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (Uradni list RS 21/2012, 19. 3. 2012)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnik, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (Uradni list RS 78/2020)

 

• Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij (Uradni list RS, št. 68/12)
• Pravilnik s spremembah pravilnika o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij


Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti 2020 za pridobitev naziva pooblaščeni revizor

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pred spremembo ZRev-2

Na podlagi 111. člena ZRev-2 lahko osebe, ki so vpisane v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo do uveljavitve sprememb ZRev-2, zaključijo izobraževaje pod vpisnimi pogoji najkasneje do 31. decembra 2022.

Pravilnik o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list št. 98/09)

Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev naziva pooblaščeni revizor

Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljševanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS 110/2009)