Obvestila sekcij - Davčniki

14.1.2021

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov, ki so bile elektronsko izvedene 14. januarja 2021 so bili v odbor preizkušenih davčnikov izvoljeni
• Mojca Bartol Lesar
• mag. Saša Jerman
• Mihael Kranjc
• mag. Rosana Dražnik
• mag. Blaž Pate

Rok za pritožbe je 22. 1. 2021.

9.11.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov.

1. Člane sekcije preizkušenih davčnikov se pozove, da do 4. januarja 2021 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih davčnikov.
2. Volilno zasedanje se skliče 14. januarja 2021.

Ljubljana, 9. 11. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

3.4.2019

Inštitut je prejel odgovor Ministrstva za finance na dopis, ki je obravnaval tematiko obdavčevanja amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku.

25.3.2019

Sekcija preizkušenih davčnikov Slovenskega inštituta za revizijo je obravnavalo pojasnilo FURS glede amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku ter na podlagi razprave sprejela stališče, ki ga je povzela v dopisu, poslanem na FURS.

27.1.2017

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev 26. januarja 2017 v Portorožu, so bili  v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

1. Mag. Brigita Franc
2. Mag. Saša Jerman
3. Dr. Majda Kokotec-Novak
4. Mihael Kranjc
5. Danilo Marinović

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 3. 2. 2017. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.

28.11.2016

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov.

 1. Člane sekcije preizkušenih davčnikov se pozove, da do 12. januarja 2017 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih davčnikov.
 2. Volilno zasedanje se skliče 26. januarja 2017.

28.6.2016

Odbor preizkušenih davčnikov je na Ministrstvo za finance posredoval pripombe na predlog ZDavP-2J.

18.3.2016

Slovenski inštitut je za revizijo ministrstvu za finance in ministrstvu za pravosodje posredoval pobudo za sistemske spremembe reševanja davčnih sporov.

20.11.2015

Odbor sekcije preizkušenih davčnikov je Ministrstvu za finance posredoval pripombe na "malo" davčno reformo, in sicer:
- pripombe na predlog sprememb ZDoh
- pripombe na predlog sprememb ZDDPO
- pripombe na osnutek ZPDONUD

14.2.2013

Na podlagi volitev novih članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov, ki so potekale 24. januarja 2013, je bil izvoljen odbor sekcije v sestavi:

 • Karmen Demšar
 • Brigita Franc
 • Saša Jerman
 • dr. Majda Kokotec-Novak
 • Danilo Marinović

25.1.2013

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov so bili dne 24. januarja 2013 v Portorožu v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

 1. Karmen Demšar,
 2. Brigita Franc,
 3. Saša Jerman,
 4. Dr. Majda Kokotec-Novak in
 5. Danilo Marinović.

 

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 1. 2. 2013. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.

22.11.2012

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov.

 1. Člane sekcije preizkušenih davčnikov se pozove, da do 7. januarja 2013 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih davčnikov.
 2. Volilno zasedanje se skliče 24. januarja 2013.

 

Ljubljana, 22. 11. 2012

7.5.2012

 

Stališča in predlogi Odbora sekcije preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo glede pavšalne obdavčitve gospodarskih subjektov.