Strokovni svet

V skladu z zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 84/18 in 115/21) in statutom Slovenskega inštituta za revizijo strokovni svet Inštituta
• odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca;
• daje strokovno mnenje o opravljenem nadzoru nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev;
• sprejema pravila ocenjevanja vrednosti;
• določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog; pooblaščenega ocenjevalca;
• pripravi strateški in letni načrt nadzora nad pooblaščenimi ocenjevalci.

Poleg teh nalog strokovni svet
1. sprejema:
   • računovodske standarde,
   • poslovnofinančne standarde in pravila,
   • pravila notranjega revidiranja,
   • pravila revidiranja informacijskih sistemov;
2. opravlja druge naloge in pristojnosti, ki mu jih nalaga zakon in statut.

Člani Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, ki so nastopili mandat 21. 12. 2021, so: 

Predsednik
dr. Samo Javornik 

Podpredsednica
Mag. Saša Jerman 

Člani
Grega Hojnik,
Dr. Robert Horvat,
Katarina Kadunc,
Dr. Boštjan Kežmah,
Dr. Igor Pšunder,
Dr. Erna Štefe,
Leon Živec.