Register

Preizkušeni računovodje
(Qualified Accountants)

Na podlagi 42. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) objavljamo podatke preizkušenih računovodij, ki izpolnjujejo pogoje za objavo:

a. Seznam aktivnih preizkušenih računovodij

Preizkušeni računovodja, ki želi dejavno sodelovati v delu Sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ima pravico zaprositi za vpis v seznam aktivnih preizkušenih računovodij. Inštitut podatke o aktivnem preizkušenem računovodji v seznamu objavlja tri leta. Po preteku tega obdobja ima preizkušeni računovodja pravico zaprositi za ponovno objavo za naslednje triletno obdobje, če opravi program izobraževanja v skladu s pravilnikom, ki ureja dodatno izobraževanje, ter pri svojem delu spoštuje Kodeks poklicne etike računovodij in deluje v skladu s pravili stroke. O kršitvi Kodeksa poklicne etike ter pravil stroke odloča Strokovni svet v skladu s Pravilnikom o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2.
b. Register vseh preizkušenih računovodij

Inštitut izda kandidatu na podlagi pri Inštitutu opravljenega strokovnega izpita in ustreznih delovnih izkušenj certifikat in mu kot imetniku certifikata podeli strokovni naziv preizkušeni računovodja.

Informacije kako postati preizkušeni računovodja ...

 

Računovodje
(Accountants)

Na podlagi 46. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) objavljamo podatke računovodij, ki izpolnjujejo pogoje za objavo:

a. Seznam aktivnih računovodij

Računovodja, ki želi dejavno sodelovati v delu Sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ima pravico zaprositi za vpis v seznam aktivnih računovodij. Inštitut podatke o aktivnem računovodji v seznamu objavlja tri leta. Po preteku tega obdobja ima računovodja pravico zaprositi za ponovno objavo za naslednje triletno obdobje, če opravi program izobraževanja  v skladu s pravilnikom, ki ureja dodatno izobraževanje, ter pri svojem delu spoštuje Kodeks poklicne etike računovodje in deluje v skladu s pravili stroke.  O kršitvi Kodeksa poklicne etike ter pravil stroke odloča Strokovni svet v skladu s Pravilnikom o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij.
b. Register vseh računovodij

Inštitut izda kandidatu na podlagi pri Inštitutu opravljenega strokovnega izpita in ustreznih delovnih izkušenj certifikat in mu kot imetniku certifikata podeli strokovni naziv računovodja.