Svet Inštituta

V skladu z zakonom o revidiranju in statutom Slovenskega inštituta za revizijo svet Inštituta
– sprejema statut in druge splošne akte Inštituta,
– sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo izvajanje,
– določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo Inštituta,
– predlaga tarifo in cene za storitve, ki jih opravlja Inštitut,
– opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s statutom.

Svet inštituta sestavljajo:

Predsednica:
Vesna Milanovič

Podpredsednica:
Tina Toman Pfajfar

Člani
Mateja Oman
Mag. Blaž Pate
Barbara Prelec
Lidija Sabol
Mag. Jelena Zupan