Zakon o revidiranju in statut Inštituta

Z zakonom o revidiranju so dani okviri delovanja revizijske stroke v Sloveniji ter Slovenskega inštituta za revizijo, ki je na njegovi podlagi sprejel statut, s katerim podrobneje opredeljuje in ureja svoje delovanje. Oba akta sta prav tako kot za Inštitut pomembna tudi za njegove člane, saj so najtesneje povezani z njegovim delom. Zato Vam ju na tem mestu predstavljamo.

Zakon o revidiranju
Zakon o revidiranju (Uradi list RS, 65/08)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A)
Prečiščeno besedilo ZRev-2
Auditing Act (ZRev-2) (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 65/2008)
(Act is not consolidatet with ZRev-2A)

Statut Slovenskega inštituta za revizijo
Statut Slovenskega inštituta za revizijo (Ur. l. RS, št. 14/2009)
Državni zbor RS je dne 29. 1. 2009 dal soglasje na statut Slovenskega inštituta za revizijo

Na njuni podlagi so sprejeti vsi preostali akti Inštituta, ki si jih lahko ogledate na naših spletnih straneh, predvsem na straneh Akti Inštituta.