Register

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel tale sklep: 

Šteje se, da dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, pooblaščenega ocenjevala vrednosti podjetij ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme, ki potečejo v času izvajanja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolezni COVID-19, ostanejo v veljavi v času trajanja ukrepov.

 

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij
(Certified Business Appraisers)

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo so na današnji dan vpisani v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij tile pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij:
register

 

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin
(Certified Real Estate Appraisers)

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo so na današnji dan vpisani v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin tile pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin:
register

 

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti strojev in opreme
(Certified Appraisers of Machines and Equipment)

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo so na današnji dan vpisani v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti strojev in opreme tile pooblaščeni ocenjevalci vrednosti strojev in opreme:
register