Seminar: PILLAR II IN ZAKON O MINIMALNEM DAVKU
18.10.2024

Ministrstvo za finance je 23. junija 2023 objavilo predlog Zakona o minimalnem davku (ZMD). Z uvedbo tega zakona bo v slovenski pravni red prenesena Direktiva Sveta (EU) 2022/2523 z dne 14. decembra o zagotavljanju globalne minimalne davčne stopnje za mednarodne skupine podjetij in velike domače skupine v Uniji. ZMD prinaša novo vrsto pogojne davčne obveznosti, in sicer t. i. povrhnji davek, ki bo povezan z DDPO-jem, vendar pa ga bo določal povsem nov oz. ločen zakon ter zanj bodo veljala popolnoma drugačna pravila in način izračuna. ZMD bo za skupine (oz. posamezne družbe v taki skupini), ki presegajo prag 750 milijonov evrov, nedvomno prinesel dodatna administrativna opravila in v jurisdikcijah, v katerih bo dejanska davčna stopnja nižja od 15 %, načelno tudi dodatno davčno obremenitev, ki se bo ugotavljala na podlagi kompleksnega izračuna.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Mag. Robert Pritržnik

Mag. Robert Pritržnik ima več kot 15 let delovnih izkušenj s svetovanjem na področju davčnega, korporacijskega, bilančnega in delovnega prava. Njegovo delo je usmerjeno predvsem na področje obdavčitve pravnih oseb, čezmejnega poslovanja družb, statusnih preoblikovanj, skrbnih pregledov in transfernih cen. Izkušnje ima tako iz inšpekcijskih nadzorov in postopkov skupnih dogovorov (MAP) kot tudi iz sklenitve prvega vnaprejšnjega cenovnega sporazuma v Sloveniji (APA). Po izobrazbi je ekonomist (univerzitetna diploma) in pravnik (znanstveni magisterij iz področja davčnega prava). Od leta 2013 ima pri Davčno svetovalni zbornici Slovenije (ki je del CFE Tax Advisers Europe) licenco za davčnega svetovalca. Objavlja prispevke v strokovnih publikacijah in predava na seminarjih ter webinarjih.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava