• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
  • http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja-za-pridobitev-strokovnega-naziva-preizkuseni-revizor
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/21-letna-konferenca-racunovodij
  • http://www.si-revizija.si/iia/konferenca
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/21-letna-konferenca-ocenjevalcev-vrednosti
  • http://www.si-revizija.si/sekcijaocenjevalcev/izobrazevanje-iz-tockovanja-stanovanj
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
 

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
13. 4. 2018 Strokovni svet je 12. 3. 2018 na 3. raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja, točko b. Splošno sprejeta...
22. 3. 2018 LIT transit d.o.o. zaposli vodjo finančno računovodske funkcije (m/ž). Oglejte si razpis ...
16. 3. 2018 Banka Sparkasse zaposli notranjega revizorja (M/Ž). Celoten razpis ...
8. 3. 2018 Revizijski svet je na svoji seji dne 8. 3. 2018 sprejel besedilo Stališča 1 - Revizorjev pregled in poročanje...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • Kontakt