• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/seminarji
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/18-letna-konferenca-revizorjev
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/25-mednarodna-konferenca-o-revidiranju-in-kontroli-informacijskih-sistemov
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/20-letna-konferenca-notranjih-revizorjev
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
Faks: +386 1 568 63 32

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
22. 6. 2017 Sklep o začetku postopka imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta. Na podlagi 18. člena Statuta...
13. 6. 2017 Obvestilo KDD o spremembah pri izpolnjevanji obveznosti iz nematerializiranih vrednostnih papirjev.
6. 6. 2017 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
3. 5. 2017 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • faks: +386 1 568 63 32 • Kontakt