• http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja
  • http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja-za-pridobitev-strokovnih-znanj-za-opravljanje-nalog-drzavnega
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/21-letna-konferenca-notranjih-revizorjev
  • http://www.si-revizija.si/aktualno/aktualno
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
 

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
9. 10. 2018 Objavljen je nov razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor in...
28. 9. 2018 Slovenski inštitut za revizijo je danes poslal dopis v zvezi s predlogom ZRev-3, ki ga je pripravil.
20. 9. 2018 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
19. 9. 2018 Objavljeni so razpisi izobraževanj za leto 2019
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • Kontakt