• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/standardi/mednarodni-standardi-revidiranja-msr
  • http://www.si-revizija.si/standardi/knjizna-izdaja-novih-srs-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
 

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
14. 2. 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja prosto delovno...
7. 2. 2019 Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil je razprodana! Evidenčne prijave sprejemamo na info@si-...
31. 1. 2019 Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo...
14. 1. 2019 Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) Slovenski inštitut za...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • Kontakt