• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/seminarji
  • http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/20-letna-konferenca-notranjih-revizorjev
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/4-kongres-slovenskega-instituta-za-revizijo
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
Faks: +386 1 568 63 32

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
17. 11. 2017 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
6. 11. 2017 Na spletni strani Vlade RS je objavljen predlog Zakona o spremembah ZRev-2.
5. 10. 2017 Objavljeni so novi razpisi izobraževanj za leto 2018.
3. 10. 2017 Na podlagi ZPPDFT-1 je bil sprejet Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • faks: +386 1 568 63 32 • Kontakt