• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/standardi/mednarodni-standardi-revidiranja-msr
  • http://www.si-revizija.si/standardi/knjizna-izdaja-novih-srs-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/22-letna-konferenca-racunovodij
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/22-letna-konferenca-ocenjevalcev-vrednosti
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
 

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
12. 4. 2019 Objavljeno je poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2018.
3. 4. 2019 Inštitut je prejel odgovor Ministrstva za finance na dopis, ki je obravnaval tematiko obdavčevanja...
29. 3. 2019 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije išče sodelavca/sodelavko s področja notranje revizije. Razpis ...
28. 3. 2019 Na voljo je  slovenski prevod Navodilo za upravljanje tveganj prevar – Povzetek  (Fraud...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • Kontakt