• http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/seminarji
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/20-letna-konferenca-racunovodij
  • http://si-revizija.si/iia/
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/20-letna-konferenca-ocenjevalcev-vrednosti
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
Faks: +386 1 568 63 32

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
26. 4. 2017 Objavljene so spremembe SRS 30 (2016).
5. 4. 2017 Sprejete so bile spremembe ZGD-1J.
22. 3. 2017 Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na 31. redni seji dne 17. 3. 2017 obravnaval Stališče...
25. 1. 2017 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • faks: +386 1 568 63 32 • Kontakt