Strokovni svet

V skladu z zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 84/18 in 115/21) in statutom Slovenskega inštituta za revizijo strokovni svet Inštituta
• odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca;
• daje strokovno mnenje o opravljenem nadzoru nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev;
• sprejema pravila ocenjevanja vrednosti;
• določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog; pooblaščenega ocenjevalca;
• pripravi strateški in letni načrt nadzora nad pooblaščenimi ocenjevalci.

Poleg teh nalog strokovni svet
1. sprejema:
   • računovodske standarde,
   • poslovnofinančne standarde in pravila,
   • pravila notranjega revidiranja,
   • pravila revidiranja informacijskih sistemov;
2. opravlja druge naloge in pristojnosti, ki mu jih nalaga zakon in statut.

 

Člani Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, ki so nastopili mandat 21. 12. 2021, so: 

Predsednica
mag. Saša Jerman 

Podpredsednik
dr. Igor Pšunder

Člani
Grega Hojnik,
dr. Robert Horvat,
dr. Samo Javornik
Katarina Kadunc,
dr. Boštjan Kežmah,
dr. Erna Štefe,
Leon Živec.