Zakon o revidiranju in statut Inštituta

Z zakonom o revidiranju so dani okviri delovanja revizijske stroke v Sloveniji ter Slovenskega inštituta za revizijo, ki je na njegovi podlagi sprejel statut, s katerim podrobneje opredeljuje in ureja svoje delovanje. Oba akta sta prav tako kot za Inštitut pomembna tudi za njegove člane, saj so najtesneje povezani z njegovim delom. Zato Vam ju na tem mestu predstavljamo.

Zakon o revidiranju
Zakon o revidiranju (Uradi list RS, 65/08, 63/13 -ZS-K)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) (Uradni list RS 84/18)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B) (Uradni list RS 115/21)
Prečiščeno besedilo ZRev-2
Auditing Act (ZRev-2) (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 65/2008; Act is not consolidated with ZRev-2A)

Statut Slovenskega inštituta za revizijo
Statut Slovenskega inštituta za revizijo (Ur. l. RS, št. 68/19)

Na njuni podlagi so sprejeti vsi preostali akti Inštituta, ki si jih lahko ogledate na naših spletnih straneh, predvsem na straneh Akti Inštituta.