Slovenski računovodski standardi (2024)

© Avtorske pravice, povezane z dokumenti, dostopnimi na tej strani, ima Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja njihovo vsebino izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Slovenski računovodski standardi (2024)
(Uradni list RS 129/23)

Slovenske računovodske standarde (2024) je na predlog Komisije za SRS sprejel Strokovni svet Inštituta 15. novembra 2023. Slovenski inštitut za revizijo je od ministrstva pristojnega za finance in ministrstva pristojnega za gospodarstvo prejel soglasja k objavi standardov. Standardi so bili 20. decembra 2023 objavljeni v Uradnem listu RS št. 129/23.

 

e-knjiga Slovenski računovodski standardi (2024)
(Uradni list RS 129/23)


Pojasnilo 1 k okviru SRS-jev (2024) – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 55/2024 z dne 5. 7. 2024)

Pojasnilo 1 k SRS-ju 2 (2024) – Emisijski kuponi (Uradni list RS, št. 55/2024 z dne 5. 7. 2024)