Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
Faks: +386 1 568 63 32

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
19. 8. 2014 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
19. 8. 2014 Objavljen osnutek predloga sprememb ZGD -1.
7. 8. 2014 Objavljen predlog sprememb ZGD-1. Rok za pripombe 16. 8. 2014
15. 7. 2014 Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji dne 9. 7. 2014 sprejel osnutek...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • faks: +386 1 568 63 32 • Kontakt