• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/seminarji
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/25-mednarodna-konferenca-o-revidiranju-in-kontroli-informacijskih-sistemov
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/20-letna-konferenca-notranjih-revizorjev
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
Faks: +386 1 568 63 32

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
21. 9. 2017 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
18. 8. 2017 V okviru kandidacijskega postopka za člane revizijskega sveta v naslednjem mandatnem obdobju, ki bodo...
18. 8. 2017 Slovenski državni holding razpisuje prosto delovno mesto notranji revizor - višji svetovalec. Razpis si lahko...
18. 8. 2017 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • faks: +386 1 568 63 32 • Kontakt